Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen- Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü