Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen- Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji Bölümü