Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi - Arkeoloji Bölümü

Planda Yer Almayan Derslerin Sınav Hakkı

Mevcut tabi olduğum ders planına göre güncel 2018 Ders planında yer almayan ve yürürlükten kaldırılmış ve transkriptlerinde başarısız olarak FF,FD yer alan derslerden Vize ve Final sınav hakkı isteyen öğrenclerin aşağıd ayer alan dilekçeyi ders kayıt ve onay haftası süresinde bölüm sekreterliğine teslim etmesi gerekmektedir. 

Ekler

sınav hakkı dilekçe.pdf