Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Arkeoloji Bölümü

İntibak Listeleri

İntibak Listelerine aşağıda yer alan ekler kısmından ulaşabilirsiniz.

Ekler

2001_plani_intibak.pdf
2008_plani_intibak.pdf