Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi - Arkeoloji Bölümü

Sık Sorulan Sorular

Öğrenci işleriyle ilgili sık sorulan sorular ve cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz.

Soru 1: 1. Sınıf öğrencisiyim ders kaydı yaptırmam gerekiyor mu?
Yeni kayıt yaptıran 1. sınıf öğrencileri Güz ve Bahar Yarıyıllarında ders kaydı yapmalarına gerek olmayıp, Rektörlük Öğrenci İşleri tarafından dersler üzerinize otomatik atanır.

Soru 2: Geçmiş olduğum derslerden muaf olmam için ne yapmam gerekiyor? (YGS Sınavı Sonunda Fakültemizi kazanan öğrenciler için)
Herhangi bir Yükseköğretim Kurumuna kayıtlı iken, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı ( ÖSYS ) sonucu, ÇOMÜ Fakülte ve Yüksekokullarına kaydını yaptıran öğrenciler, daha önce kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumundan başarmış oldukları dersler için, öğrenimine başladıkları ilk yarıyılın ilk haftasında Bölüm Başkanlığına http://fef.comu.edu.tr/dilekceler/ders_muafiyet.pdf adresindeki dilekçe ile başvurarak, muafiyet talebinde bulunabilirler. Muafiyet kararının alındığı yarıyılda başvurması halinde, muaf olduğu dersi/dersleri almak isteyen öğrenci tekrar alabilir. Aksi taktirde muaf olduğu dersleri yükseltmeye veya yerine başka bir ders alamaz. http://ogrenciisleri.comu.edu.tr/akademik_takvim.php adresinden akadamik takvime ulaşabilirsiniz.

Soru 3: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ( ÇOMÜ ) Önlisans – Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine nasıl ulaşabilirim?
http://ogrenciisleri.comu.edu.tr/yonetmelik/sinav_yonetmeligi.htm adresinden Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ( ÇOMÜ ) Önlisans – Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav yönetmeliğine ulaşabilirsiniz.

Soru 4: Akademik Takvime nasıl ulaşabilirim?
http://ogrenciisleri.comu.edu.tr/akademik_takvim.php adresinden akadamik takvime ulaşabilirsiniz.

Soru 5: Arkadaşımın adına öğrenci belgesi ve transkript alabilir miyim?

 

  • Arkadaşınızın sizin kendi adına transkript ve öğrenci belgesi alabileceğine dair dilekçe yazması,
  • Arkadaşınızın dilekçeyi 0286 218 05 330286 218 05 33 numaralı Dekanlık Sekreterliğine fax çekilmesi,
  • Dekanlık Öğrenci İşlerine fax ile birlikte gelerek arkadaşınızın transkript ve öğrenci belgesini alabilirsiniz.

Soru 6: Kayıt Dondurma İşlemleri için ne yapmam gerekiyor?
http://fef.comu.edu.tr/dilekceler/kayit_dondurma.pdf adresinden kayıt dondurma dilekçesinin doldurulması,
Kayıt Dondurma nedeninin belgelenmesi, (Çalışma Belgesi, Hasta Belgesi vb.)
Evrakların Dekanlık öğrenci işlerine teslim edilmesi.

Soru 7: İkinci, Üçüncü, Dördüncü Sınıfların Ders kayıt haftası ile ilgili önemli bilgiler nelerdir?
Kayıt yenileme tarihleri arasında harcınızı yatırarak ders kaydı yaptırabilirsiniz. Bu tarihler arasında sistem öğrencilere açıktır. Derslere yazılım ve kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenciler sorumlu olup, bu işlemleri kendileri yaptırmakla yükümlüdürler.
Ders Ekleme-Bırakma, geç kayıtlar ve danışman onayları tarihleri arasında yanlış seçmiş olduğunuz, seçemediğiniz derslerin düzeltilmesi veya seçmiş olduğunuz halde ders kaydınızda görünmeyen dersler için http://rehber.comu.edu.tr/ adresinden Danışmanlarınızın dahili numarasını öğrenerek 0286 218 00 180286 218 00 18 nolu telefondan dahili numarayı çevirerek danışmanlarınız ile iletişime geçebilirsiniz. Bu tarihler arasında sistem sadece danışmanlara açıktır.
Önemli: Derslerin başladığı ilk hafta içinde seçmiş olduğunuz dersleri sistemden kontrol ederek, üzerinizde seçmediğiniz halde görünen veya seçtiğiniz halde görünmeyen ders var ise danışman onaylı ders kayıt formunun örneği ile birlikte Dekanlık Öğrenci İşlerine bildirmeniz gerekmektedir.
Önemli: Akademik Takvimde belirtilen Harç yatırma,Kayıt Yenileme, Ders Ekleme-Bırakma işlemleri belirtilen tarihlerde yapılması gerekmektedir. Aksi taktirde mağduriyet yaşayabilirsiniz.


Soru 8: İkinci, Üçüncü, Dördüncü Sınıfların Ders Kayıtlarında dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?
Genel Not Ortalaması 1.80 in altında olan öğrenciler en son aldığı yarıyıldan ve onun altındaki yarıyıllardan hiç alamadığı dersleri ve DS, YS, FF, FD, notlu derslerini alması zorunludur. DC ve DD notlu derslerini eğer isterlerse alabilirler üst yarıyıllardan kesinlikle ders alamazlar.
Genel Not Ortalaması 2.00’ın altında olan öğrenciler CC ve üstü derslerini tekrar alamazlar
Genel Not Ortalaması 2.00 ve daha yüksek olan öğrenciler CC, CB, BB, BA notu olan dersleri tekrar alabilirler ancak son aldıkları not geçerlidir.


Soru 9: Bir Dönemde alabileceğimiz ders saati kaç saattir?
Bir öğrencinin başarılı olamadığı ve öncelikle almak zorunda olduğu derslerle, bulunduğu yarıyıldan alacağı teorik ve uygulamalı derslerin toplamı her yarıyıl için haftada 36 ders saatini, mezuniyet aşamasında ise haftada 40 ders saati geçemez.

Soru 10: Bölüm İçi - Bölüm Dışı Seçmeli Ders Değişikliğini hangi hallerde ve nasıl yapabilirim?
Seçmeli ders değişikliği kayıt yenileme (ekle bırak haftası dahil) haftası tamamlandıktan sonraki ilk hafta Güz dönemi dersleri Güz döneminde, Bahar dönemi dersleri Bahar döneminde bölüm danışmanın onayı alınarak değiştirilir.
Değiştirilmesi istenen dersin yerine alınacak olan dersin mutlaka ders kayıt formlarında bulunması gerekmektedir.
Güz ve Bahar dönemlerine ait bölüm içi seçmeli derslerin ders planına göre dönemlerinde belirtilen kredilere göre alınması gerekmektedir.
Önemli: Seçmeli veya Bölüm Dışı Seçmeli (BDS) dersleri aldığınızda dersten YS, DS, FF, FD notu ile kalmışsanız aynı dersleri veya bu derslerin yerine başka bir seçmeli dersi alabilirsiniz. DD, DC, CC, CB, BB veya BA notları ile geçmişseniz bu dersleri transkriptten çıkartıp yerine başka ders alınmaz. Notu “DD-DC” olan dersler GNO’ya bakılmaksızın yükseltmeye alınabilir. “CC” ve üzeri dersler ancak GNO 2.00’ın üzerinde ise yükseltmeye alınabilir.
BDS (Bölüm Dışı Seçmeli) derslerini 3 yarıyıldan itibaren alabilirsiniz. BDS kodlu derslerden 1 kredili 1 kredisiz ders alınması gerekmektedir. ( Notu ne olursa olsun Transkriptte en son alınan fazladan dersler çıkartılır.)
Seçmeli ders değişikliği için http://fef.comu.edu.tr/dilekceler/secmeli_ders_degistirme.pdf adresinden dilekçeye ulaşabilsiniz.
Önemli: Ders tekrarında seçilen farklı bir ders için devam zorunluluğu aranır.


Soru 11: Devam zorunluluğu hakkında önemli bilgiler nelerdir ?
Herhangi bir dersin sınavına girebilmek için Teorik derslerin %70 Uygulamalı Derslerin %80 ine devam etmek zorunluluğu vardır.
Almış olduğunuz her türlü rapor devamsızlıkta geçersiz sayılır.
Herhangi bir dersten devamsızlık durumunuzu sadece dersin ilgili öğretim elamanından öğrenebilirsiniz.

Soru 12: Sağlık Raporu hangi sınavlarda geçerlidir?
Sağlık Raporu sadece giremediğiniz ara sınavlarda ve Fakülte Yönetim Kurulu uygun gördüğü taktirde geçerlidir. Süresi içinde yapılmayan müracaatlar ve geç sunulan raporlar işleme konulmaz.

Soru 13: Sınavların Değerlendirilmesindeki kriterler nelerdir?
Başarı notu; ara sınav not ortalamasının %40’ı, yarıyıl sonu veya bütünleme sınav notunun %60 katkısı alınarak belirlenir. Dersin öğretim elemanı tarafından, her ders için öğrencilerin aldıkları başarı notları 100 puan üzerinden ele alınarak normal dağılım istatistiği ve bağıl değerlendirmeye uygun olarak dersin yarıyıl sonu başarı notu harfli ve katsayılı not biçiminde, aşağıdaki tablodaki gibi takdir edilir:
Bağıl Değerlendirme Tablosu

 

 

 

PUAN

YARIYIL SONU BAŞARI NOTU
     

KATSAYI

90 – 100

AA

4.00

85 – 89

BA

3.50

80 – 84

BB

3.00

70 – 79

CB

2.50

60 – 69

CC

2.00

55 – 59

DC

1.50

50 – 54

DD

1.00

40 – 49

FD

0.50

0 – 39

FF

0.00

Yeterli

YE

-

Yetersiz

YS

-

Devamsız

DS

0.00
(Kredili Dersler için)


Yukarıdaki tabloya göre;
a) Bir dersten bir öğrenci; (AA), (BA), (BB), (CB) veya (CC) notlarından birini almış ise o dersi başarmış, (DC) veya (DD) notlarından birini almış ise o dersi koşullu başarmış, (FD) ve (FF) notlarından birini almış ise o dersi başaramamış sayılır.
b) Kredisiz olan dersler ile stajların devamsızlık ve başarı değerlendirmelerinde; (YE) yeterli, (YS) yetersiz, (DS) devamsız sayılır.
c) Girmeyi hak etmediği bir sınava giren öğrencinin aldığı not iptal edilir.
d) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen ortak zorunlu derslerden alınan (YE) ve (YS) notları ile kredisiz dersler için (DS) notları ağırlıklı not ortalamasının hesabında dikkate alınmazlar; ancak kredili derslerde (DS)’nin karşılığı 0.00 sayılır.
Öğrencilere, yukarıdaki tabloda görülen puanlara karşılık gelen başarı notundan daha aşağıda başarı notu verilmez.

Soru 14: Mezuniyet İşlemleri için yapılması gereken işlemler nelerdir?


Diplomaları hazırlanana kadar yapması gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır.
Diploması hazır olan öğrenciler diplomalarını almak için;
Ziraat Bankası Kordon Şubesi 12157748-5033 nolu hesap numarasına 45 tl yatırma,
http://fef.comu.edu.tr/fefogrenci/ilisik_kesme_formu.pdf adresinden öğrenci İlişik Kesme Formunun indirilmesi,
İlişik Kesme Formunun doldurularak Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığına (Rektörlük Binası 6. katında) ve Kütüphane Dokümantasyon Dairesi Başkanlığına İlişik Kesme Formunun imzalatılması,
İlişik Kesme Formunun öğrenci işlerine teslim edilmesi,
Öğrenci Kimliği (kayıp ise, kaybettiğine dair gazete ilanı),
Biyoloji, Kimya ve Fizik Bölümü öğrencileri için Laboratuvar borcu olmadığına dair Bölümden alınan yazı.


Soru 15: Üniversite Diplomam kayboldu ne yapmam gerekiyor?
Yerel veya Ulusal Gazeteye kayıp ilanı verilmesi,
1215 7748-5033 Hesap Numarasına 45 tl yatırılması,
Dekont, kayıp ilanı, nüfus cüzdanı fotokopisi ve dilekçe ile Dekanlık Öğrenci İşlerine başvuru yapılması,


Soru 16: Banka Hesap Numaralarını Öğrenebilir miyim?
Harç Ücreti Hesap No:1215 8007-5003
2. Öğretim Harç Ücreti Hesap No :1215 8007-5001
Diploma Ücreti Hesap No :1215 7748-5033
Kimlik ve Yatay Geçiş Hesap Ücreti:5256 9558-5002
Yaz Okulu Hesap Ücreti:5256 9558-5001


Soru 17: Kimliğimi kaybettim ne yapmam gerekiyor?
Yerel veya Ulusal Gazeteye kayıp ilanı verilmesi,
525 69558-5002 nolu hesap numarasına (Ziraat Bankası Kordon Şubesi) 25 tl yatırılması,
Dekont, kayıp ilanı, nüfus cüzdanı fotokopisi ve http://fef.comu.edu.tr/dilekceler/kimlik_basim.pdf adresindeki dilekçe ile Dekanlık Öğrenci İşlerine başvuru yapılması,


Soru 18: Kimliğim kırıldı ne yapmam gerekiyor?
525 69558-5002 nolu hesap numarasına (Ziraat Bankası Kordon Şubesi) 25 tl yatırılması,
Dekont, kayıp ilanı, nüfus cüzdanı fotokopisi ve http://fef.comu.edu.tr/dilekceler/kimlik_basim.pdf adresindeki dilekçe ile Dekanlık Öğrenci İşlerine başvuru yapılması,


Soru 19: Kimliğimde herhangi bir hasar yok fakat çalışmıyor ne yapmam gerekiyor?
Kimliği turnikelerde ve yemekhane de okumayan öğrencilerimizin Rektörlük Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığından çalışmadığına dair belge alınması,
Dekanlık Öğrenci İşlerine başvuru yapılması,


Soru 20: Pasaport ve Yurtdışı çıkış harcından muafiyet formunu nasıl alabilirim?
http://ogrenciisleri.comu.edu.tr/pasaport.doc adresinden formu indirilmesi,
Formu doldurduktan sonra Rektörlük Öğrenci İşlerine imzalatılması,
Dekanlık Fakülte Sekreterliğine imzalatılması gerekmektedir.


Soru 21: Yatay Geçiş Hakkında bilgi alabilir miyim?
Yatay Geçiş Başvuru tarihleri ve kontenjanları YÖK tarafından belirlenmekte olup, tarih ve kontenjanlar Fakültemize ulaştığı taktirde Fakültemiz web sayfası duyurular kısmında yer almaktadır.
Fakültemize başvuru yapacak öğrenciler için istenen belgeler;
Başvuru Dilekçesi ( http://fef.comu.edu.tr/dilekceler/yatay_gecis.pdf adresinden indirebilirsiniz. ),
Onaylı Not belgesi (transkript); başvuruda bulunan öğrencinin ayrılacağı kurumda okuduğu bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren belgenin aslı,
Ders İçerikleri: Öğrencinin ayrılacağı kurumda okuduğu derslerin tanımlarını (ders içeriklerini) gösterir onaylı belge.
ÖSYM Sınav Sonuç Belgesinin onaylı fotokopisi (öğrenim gördüğü üniversiteden alınacak),
İkinci öğretim programlarından örgün öğretim programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin bulundukları dönem itibariyle ilk %10’a girdiklerine dair resmi belge,
Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası almadığını gösterir belge,
Yurt dışından yapılacak başvurularda, kayıtlı bulunduğu programın ÖSYM kılavuzunda yer almış olması, transkript (not belgesi), ders planları ve içeriklerinin Türkçe’ye çevrilmiş ve onaylanmış olması,
Üniversitenin belirlediği banka hesabına başvuru harcının yatırıldığına dair ödeme makbuzu. (Ziraat Bankası Çanakkale Kordon Şubesi 52569558-5002 nolu hesaba 30 TL),
Nüfus cüzdanı fotokopisi.