Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Arkeoloji Bölümü

Program Çıktıları

  1. PROGRAMIN ÖĞRENİM ÇIKTILARI

ALANA ÖZGÜ YETKİNLİKLER VE GENEL YETKİNLİKLER

ARKEOLOJİ Programı Öğrenim Çıktıları

 

No

 

ARKEOLOJİ Programı Öğrenme Çıktıları (Bilgi, Beceri ve Kişisel ve Mesleki Yetkinlikler

Öğrenme-öğretme Yöntemleri

Değerlendirme Yöntemleri

Bilgi ve Beceri 

Kuramsal

PÇ1

Arkeoloji disiplini ile ilgili kavram, fikir ve verileri sosyal bilimler araştırma metotlarıyla inceleme, analiz etme, tartışma ve bilimsel kanıtlara dayalı yorum geliştirebilme becerisi.

Ders anlatımı

Tartışmalı ders

Çeşitli ödevler

Okuma

Arşiv çalışmaları

Ara Sınav

Final Sınavı

PÇ2

Klasik Arkeoloji, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Prehistorya bilgisine hakim olma.

PÇ3

Arkeoloji Bilimini karşılaştırmalı bir boyutta öğrenme becerisi.

PÇ4

Arkeolojik araştırmalar için bilgi kaynaklarını uygun biçimde kullanma ve tespit etme yeteneği.

Bilişsel

PÇ5

Geçmiş kültürler ve kültürler arası ilişkiler hakkında eleştirel bilinç seviyesi oluşturma becerisi.

Ders anlatımı

Tartışmalı dersler

Ödevler

 

Kişisel ve Mesleki Yetkinlikler

PÇ6

Geçmiş toplumların sosyo-ekonomik yapıları, yaşam biçimleri hakkında bilinçlenme becerisi.

Uygulamalı

PÇ7

Geçmiş kültürleri anlamaya yönelik olarak arkeolojik araştırma metotlarını kullanma kabiliyeti ve bilgisini geliştirme.

Kazı çalışmaları

Yüzey araştırmaları

Ödevler

Rapor sunma

Bilimsel destekli sunular

PÇ8

Arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarında mesleki bilgi ve beceri geliştirebilme.

PÇ9

Arkeolojideki çalışma alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlama ve sentez becerileri.

 

PÇ10

Arkeolojik araştırma,kazı v.b.çalışmaların gerektirdiği mimari ve eser çizimi, fotoğraf çekimi, bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahip olmak.

 

Genel

PÇ 11

Arkeoloji alanında elde edilen bilgi ve becerileri doğru bir şekilde kullanarak yazabilme becerisi

Okuma

Arşiv çalışmaları

Sempozyum ve paneller

Rapor sunma

Bilimsel destekli sunular

PÇ 12

Arkeoloji ile ilgili konularda alan hakkında bilgisi olmayan kişileri bilgilendirerek toplum bilinçlenmesine katkıda bulunma ve yetkin bir arkeoloji anlayışını ifade edebilme.

 

 

PÇ 13

Disiplinin temel unsurlarına dayana dökümanları uygun biçimde organize edebilme ve özetleme yeteneği.