Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Arkeoloji Bölümü

Kurumsal Bilgiler

Misyon & Vizyon
Amaçlar ve Hedefler
Teşkilat Şeması
Fiziki İmkanlar
İkili İşbirlikleri ve Protokoller
Kurum Swot Analizi
Kurumsal Logo
Öğrenci Sayılarımız
Oryantasyon
Ödüller