Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Arkeoloji Bölümü

İç Paydaşlarla İlişkiler 

İç Paydaşlarla İlişkiler 

Anket Çalışmaları devam etmekte olup, sonuçlar yayınlanacaktır.

Öğrenci Memnuniyet Anketi Hazırlanıyor
Öğrenci (Lisans - Lisansüstü) Memnuniyet Anketi  Hazırlanıyor
Akademik Personel Memnuniyet Anketi Hazırlanıyor