Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Arkeoloji Bölümü

İç Paydaşlarla İlişkiler 

İç Paydaşlarla İlişkiler 

Bölüm web sayfasında yer alan memnuniyet anketleri ile alınan geri dönüşler ile sağlanan veriler doğrultusunda iç ve dış paydaşlarla olan etkileşim ve iletişimin arttırılması planlanmaktadır. Bu bağlamda mevcut anketlerin doldurularak arkeolojicomu.edu.tr mail adresine gönderilmesi planlamalarımız için önem arz etmektedir. 

Öğrenci Memnuniyet Anketi Link
Öğrenci (Lisans - Lisansüstü) Memnuniyet Anketi  Link
Akademik Personel Memnuniyet Anketi Link