Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Arkeoloji Bölümü

İç Kontrol

Görev Tanımları  Bölüm Görev Tanımları Fakülte Görev Tanımları