Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Arkeoloji Bölümü

Öğretim Üyemizin Humboldt Bursu Başarısı

...

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ekin Kozal, bilim dünyasında yüksek bir itibara sahip olan ve sadece üstün vasıflı bilim insanlarına verilen Alexander von Humboldt deneyimli araştırmacı bursunu almaya hak kazandı. 

Dünyanın prestijli ve çok tercih edilen bilim destekleme kuruluşlarından olan Alexander von Humboldt Vakfı, 1953 yılından itibaren, her yıl 500 bilim insanına, kendi seçtikleri bir araştırma projesini Almanya’da gerçekleştirmek üzere burs vermektedir. Tamamlanmış ve halen devam etmekte olan birçok arkeoloji projesinde görev yapan ve TÜBİTAK proje yürütücülüğü yapmış olan Doç. Dr. Ekin Kozal, ‘Sirkeli Höyük Kazıları Işığında Orta ve Geç Tunç Çağlarında Kilikya Bölgesi’ başlıklı projesini bu burs kapsamında Freiburg Albert-Ludwigs Üniversitesi’nde gerçekleştirecektir. Ayrıca; Kozal, 2011 yılında İsviçre Bern Üniversitesi, Önasya Arkeolojisi Bölümü’ne de asosiye bilim insanı olarak seçilmiştir. 

2018 yılı başvuru dönemi içerisinde Türkiye’den sadece dört akademisyen, Arkeoloji alanında ise sadece Ekin Kozal, Humboldt bursunu almaya hak kazanmıştır. Böylece, 2012 yılında Arkeoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Nurettin Arslan’ın da bu bursu almasıyla birlikte, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ikinci kez bu prestijli bursla anılmaktadır.