Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Arkeoloji Bölümü

Harvard enstitüsüne alanında seçilen ilk bilim insanı COMÜ Arkeoloji Bölümünden