Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Arkeoloji Bölümü

Uzaktan Eğitim ile İlgili 18.02.2021 Tarihli Senato Toplantısı Kararları

Karar-01) 01.03.2021 tarihinde başlayacak olan Üniversitemiz 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılının aşağıda açıklamaları belirtilen akademik birimler dışında kalan tüm lisans ve önlisans programlarının “Uzaktan Öğretim” yöntemiyle eğitim-öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmesine, 

-Uzaktan online yapılacak derslerin; ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarının uzaktan online veya ödev şeklinde yapılmasına, 

-Mezuniyet için gerekli olan tüm sınavların uzaktan online veya ödev şeklinde yapılmasına, 

-Uzaktan online yapılacak derslerin tüm materyallerinin ÜBYS’ye yüklenmesine, 

-Uzaktan online yapılacak her bir dersin 20 dk. süre ile gerçekleştirilmesine ve derslerin kayıtlarının alınmasına, 

-Uzaktan online yapılacak dersler için derslere devam şartının aranmamasına, 

-Salgın endişesi veya barınma dolayısıyla eğitimlerine devam etmek istemeyen öğrencilerin kayıt dondurma haklarından yararlandırılmasına; oy birliği ile karar verildi.