Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Arkeoloji Bölümü

MÜZECİLİK II DERSİ  ALACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

MÜZECİLİK II DERSİ  ALACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

MÜZECİLİK II DERSİ 

ALACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

 -2017-2018 Bahar Dönemi’nde “Müzecilik II” dersi  alacak öğrenciler ders kapsamında bir müze ödevi hazırlayacaklardır.

-Öğrenciler seçtikleri bir müzeyi  aşağıdaki anahat planı çerçevesinde hem pp sunum olarak hazırlayarak sunacak hem de yazılı olarak teslim edeceklerdir.

-Dönem sonunda sınıfta yapılan sunum ve teslim edilen yazılı ödevler değerlendirilerek, ödev notu final notuna %50 olarak yansıtılacaktır(%20 sunum+%25 yazılı sunum+%5 kaynakça).

-Ödevi, dersi ilk kez alanlar yapacak, dersi yükseltmeye alanlar, başarısızlıktan dolayı tekrar alanlar bu ödevden muaf olacaklardır. 

-Dersi ilk kez almasına rağmen ödev hazırlamayanların final notu 50 puan  üzerinden değerlendirilecektir.

-Büyük  kapsamlı müzeleri iki öğrenci birlikte hazırlayabilir.

-Her öğrenci(yada iki öğrenci) farklı bir müze ödevi yapacaktır.

-Ödev hazırlayan öğrenci muhakkak müzeyi ziyaret ederek müze yetkilileriyle görüşerek, fotoğraflar çekerek ödevini hazırlayacaktır.

-Bu nedenle öğrenciler sömestr tatilinde ulaşabilecekleri bir müzeyi seçmelidirler.

-Ödev hazırlanırken  müze hakkında yapılmış yayınlar da araştırılarak yararlanılacak bu yayınlar sunumda kaynakça olarak, yazılı ödev tesliminde dipnot ve kaynakça olarak verilecektir.

- Kapsamlı müze broşürleri yanında, pek çok müze tanıtımının yer aldığı önemli bir kaynak olan DÖSİM MÜZE dergisi internet adresi (http://www.muze.gov.tr/tr/dergi) ayrıca Müzelerin Web sayfaları da kaynakça olarak verilebilir.

-Öğrenciler seçtikleri müzenin adlarını en geç Aralık ayı sonunda belirleyerek  dersin öğretim elemanına bildireceklerdir.

-Araştırma sonucu gerektiğinde müze isimleri değişimi  en geç ocak ayı sonunda  yapılabilir.

-Müze sunumları için II. Dönem başlarında sunum programı ilan edilecek, bu programa  mazeretsiz olarak uymayanlar ödevi yapmamış sayılacaktır.

-Pp sunum yapmayanların yazılı ödevleri de kabul edilmeyecektir.

-Her müze  sunumu için 20 dakika süre verilecek, iki kişinin yaptığı sunumlarda bu süre 30 dakika olacaktır.

1. GİRİŞ                                                                                  

   2. ÇANAKKALE ARKEOLOJİ MÜZESİ

      2.1 Tarihsel Süreci(Müzenin kuruluş tarihi)

3. MÜZENİN UNSURLARI

       3.1. Müze Binası(Binanın planı, bölümleri)

       3.2. Müzede Görev Yapan Personel(görevlilerin sayısı, ne iş yaptıkları)

       3.3. Müze Bütçesi Gelir ve Giderler

4. MÜZENİN İŞLEVLERİ

       4.1. Müzedeki Eserlerin geldiği kaynaklar(Kazılar, satın alma, bağış)

       4.2. Müze eserlerinin Belgelenmesi, Envanter Sistemi   (Arkeolojik, etnoğrafik, sikke belgeleme vs. örnekleri)

       4.3. Müze Eserlerinin Korunması

4.3.1. Neme karşı Alınan Önlemler(Nemlendirme, nem ölçme cihazları var mı?

  1. Işığın verdiği zararlara karşı alınan Önlemler(doğal, yapay aydınlatma, aydınlık seviyeleri, kullanılan ışık kaynakları, floresan, akkor lamba, led)

       4.4. Koleksiyonlar ve Eserlerin sergilenmesi(eserlerin sergilendiği salonlar, vitrinler, gruplar v.s.)

       4.5. Müzede var olan Eğitim Faaliyetleri ve Halkla İlişkiler(Süreklilik gösteren etkinlikler)

KAYNAKÇA

RESİMLER