Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Arkeoloji Bölümü

İntibak ve Muafiyet İşlemleri

İntibak ve Muafiyet İşlemleri

Daha önce herhangi bir üniversitede lisans, önlisans programlarında kayıtlı olan, kaydını sildirerek bölümümüze gelen öğrenciler daha önce aldıkları ve başardıkları Transkriptlerinde geçmiş olduğu zorunlu YÖK derslerinden muaf tutulmak isteyenler sayfa altındaki dilekçeyi ve transkriptlerini bölüm sekreterliğine, kayıt yenileme haftası içerisinde teslim etmesi gerekmektedir. İsteğe bağlı yabancı dil alanlarda kayıt oldukları yıl içerisinde başvurmaları gerekmektedir.

Ekler

113-ders-muafiyet-dilekcesi.doc