Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Arkeoloji Bölümü

E-imzalı Öğrenci Belgesi ve Transkript

..

Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden 23.12.2019 tarihinden itibaren öğrenciler Öğrenci Belgesi,Transkript,Öğrenci Disiplin belgesi talebinde bulunabilecek, sistem üzerinde oluşturulan belgenin tanımlı imza yetkilisi tarafından imzalanmasını takiben öğrenciler, hesapları üzerinden elektronik imzalı belge indirebileceklerdir.

İndirilen belgeler 5070 sayili Elektronik Imza Resmi Kanuna göre ıslak imzalı belge yerine geçmekte ve resmi işlemlerde kullanılabilmektedir.