Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Arkeoloji Bölümü

ANTİK MALZEME VE TEKNOLOJİ EĞİTİM SEMİNERİ

.

TÜBİTAK-2229 

ANTİK MALZEME VE TEKNOLOJİ EĞİTİM SEMİNERİ

16 - 19 NİSAN 2018

ÇOBİLTUM MERKEZ LABORATUVARI - ÇANAKKALE

 

Seminerin Amacı

Arkeolojik kazılarda bulunan seramik, taş ve madenden (demir cevheri) üretilen buluntuların ham madde kaynaklarını tespit etmek ve üretim teknolojilerinin, arkeolojik sorunsallar çerçevesinde, incelenmesi için kullanılan arkeometrik yöntemler üzerine lisans öğrencilerine eğitim verilecektir.

Eğitim semineri çerçevesinde arkeolojik sorunsallar ve arkeometrik yöntemler anlatılacak, ÇOBİLTUM laboratuvar ortamında uygulamalı olarak gösterilecek ve geleneksel yöntemlerle çalışan üreticilerin atölye ortamında üretim yöntemleri incelenecektir.

Eğitim semineri katılımcılarının yol, konaklama ve yemek vb. bedelleri (belirtilen limitler dahilinde) TÜBİTAK-2229 programı tarafından karşılanacaktır.

Etkinlikte 28 katılımcının olması planlamıştır. Katılımcılarda aranan şartlar:

  1. Lisans öğrencisi olmak
  2. 35 yaşından gün almamış olmak
  3. Arkeoloji veya Sanat Tarihi Bölümü öğrencisi olmak

Katılımcılardan istenen belgeler:

  1. Özgeçmiş
  2. Transkript
  3. Motivasyon yazısı (en fazla 1500 kelime)

Katılımcıların seçilmesinde etkili kriterler:

  1. Not ortalaması
  2. Motivasyon yazısı
  3. Katılımcı sayısında kadın-erkek eşitliği
  4. Katılımcıların farklı coğrafyalardan olması 

Başvuru Süreci ve Tarihleri: Başvurular 1 Şubat- 9 Mart 2018 (Başvuru tarihi 9 Mart tarihi saat 17:00'ye kadar uzatılmıştır) tarihleri arasında istenen belgelerle birlikte ugudercomu.edu.tr adresine email gönderilerek yapılabilir.​

Bu etkinlik TÜBİTAK-2229 Bilimsel Eğitim Etkilniklerini Destekleme Programı tarafından desteklenmektedir.

Eğitim Programı, Organizasyon Komitesi ve Eğitimci Listesini görmek için link; http://arkeometri.merkezlab.comu.edu.tr/seminer.html