Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Arkeoloji Bölümü

Yayınlar

 

 

Questions, Approaches, and Dialogues in Eastern Mediterranean Archaeology. Studies in Honor of Marie-Henriette and Charles Gates, AOAT 445

Ekin Kozal, Murat Akar, Yagmur Heffron, Ciler Cilingiroglu, Tevfik Emre Serifoglu, Canan Cakirlar, Sinan Ünlüsoy and Eric Jean (Eds.)

Yayınevi/Verlag: Ugarit 2017

ISBN:978-3-86835-255-9, Basım yılı ve yeri: 2017 / Almanya

 

 

 Fremdes in Anatolien Importgüter aus dem Ostmittelmeerraum und Mesopotamien als     Indikator für spätbronzezeitliche Handels- und Kulturkontakte 

Kozal, Ekin

Yayınevi/Verlag: Harrassowitz-2017

ISBN:978-3-447-10811-9

Basım yılı ve yeri: 2017 / Almanya

 

Çanakkale Kültürel Mirasında Yel Değirmenleri

Yazar: Takaoğlu, Turan

Yayınevi: Ege Yayınları

ISBN / ISSN: 9786059680363

Basım yılı ve yeri: 2017 / İstanbul

 

 

Assos: Neue Forschungsergebnisse zur Baugeschichte und Archäologie der südlichen Troas (Asia Minor Studien) Gebundene Ausgabe – 12. Mai 2016

von Nurettin Arslan (Herausgeber), Eva-Maria Mohr (Herausgeber), Klaus Rheidt (Herausgeber)

 • Verlag: Habelt, R (12. Mai 2016)
 • Sprache: Deutsch
 • ISBN-10: 3774939519
 • ISBN-13: 978-3774939516

 

A Terracotta Treasure at Assos
Yayınevi: Ege Yayınları
ISBN / ISSN: 9786054701698
Basım yılı ve yeri: 2015 / İstanbul

 

 

 

 

Kilikya Demir Çağı Seramiği: İthal Boyalı Seramikler ve İlişkiler

Yazar: Nurettin Arslan (ÇOMÜ)
Ege Yayınları (2010), 253 sayfa, S-B resimler
Anadolu ile Suriye arasındaki geçitler üzerinde yer alan ve Akdeniz'e açılan kıyılarıyla Kilikya, hem doğu hem de batı kültürleri ile temas halinde olmuştur. Antik Çağ kültürlerinden günümüze ulaşan, arkeolojik buluntuların başında hiç şüphesiz seramikler gelmektedir. Kilikya'da gerçekleştirilen yüzey ve kazı çalışmalarında elde edilen seramikler toplu halde değerlendirilmiştir. Yerel seramiklerde kil, süsleme ve biçim yönünden bölgesel özellikler tespit edilmiştir.

 

Situated in northwest Asia Minor on a volcanic rock overlooking the Gulf of Adramyttion, Assos now stands in the village of Behram Köyü, Çanakkale. The settlement goes back to the second millennium BC and was later re-established by Aeolian settlers from Methymna in the 7th century BC. Assos possesses the only temple in the Doric order in Archaic Asia Minor. Great construction activities were conducted in the 4th century BC during the tyranny of the Banker Eubulus and his slave Hermeias. Aristotle's visit and his founding a school in Assos in 347-345 BC are arguably the most famous events in the history of the city. During Roman rule, Assos established good relations with Rome and as a result it was granted autonomy and the right to issue coins. The visit of St. Paul is another important landmark in the history of the city. With its archaeological remains, authentic village culture, beautiful sea, hotels, restaurants, olive groves and forests, Assos offers visitors an unforgettable experience and journey back in time. This book provides readers with a handy guide to Assos/Behram Köyü and its environs.

 


Batı Anadolu'nun kuzeyinde, Ege Denizi kıyısında volkanik bir kayalık üzerine kurulmuş olan Assos, Çanakkale ili Ayvacık ilçesi Behram Köyü'nde yer almaktadır. Kent ilk olarak M.Ö. 2. binde iskân edilmiş ve M.Ö. 7. yüzyılda Lesbos adasındaki Methymna kentinden gelen göçmenlerle gelişmiştir. Arkaik Çağ'da Anadolu'da, Dor üslubunda inşa edilen tek tapınağa sahip Assos kentinde, M.Ö. 4. yüzyılda banker Eubulus'un ve kölesi Hermeias'ın tiranlığı yönetiminde büyük imar faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Hermeias'ın dostu Aristoteles'in M.Ö. 347-345 yılları arasında Assos'ta yaşaması ile burada felsefesinin temelleri atılmıştır. Hellenistik Çağ sonrasında Roma ile iyi ilişkiler kuran Assos halkı, sikke basma ve şehrin siyasi geleneklerini sürdürme imkânını elde etmiştir. M.S. 56/57'de Aziz Paulos'un Assos'u ziyaret etmesi kent tarihi için önem taşımaktadır.Zeytinlik ve ormanlarla kaplı Assos ve çevresi antik kalıntıları, otantik köy kültürü, mavi bayraklı denizi, otelleri ve lokantalarıyla antik kültürleri tanıma, dinlenme, eğlenme ve macera yaşamak isteyenlerin beklentilerini karşılamaktadır. Bu kitapta, Assos/Behram Köyü ve çevresindeki görülmeye değer yerleri okuyucuya sunuyoruz.


Ethnoarchaeological Investigations in Rural Anatolia. Volume I
Yayınevi: Ege Yayınları
ISBN 10: 9758070835
Basım yılı ve yeri: 2004 / İstanbul

Anadolu etnoarkeolojisi üzerine yılda bir kez yayımlanan bu seri teorik ve yöntemsel çalışmalar yanı sıra özellikle endüstrileşmenin olumsuz etkileriyle Anadolu kırsalında gün geçtikçe yok olmaya yüz tutmuş ve kökleri çok geçmiş zamanlara uzanan etnografik değerleri belgeleyerek arkeolojik kalıntıları açıklama konusunda modeller oluşturan çalışmalar üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu bakımdan geleneksel üretim sistemleri, ticaret, toplumsal organizasyon, besin ekonomileri, pastoral yaşam biçimleri, etnobotani, arazi kullanımı, geleneksel tarım gibi konularda arkeolojik verilere yönelik destekleyici açıklayıcı modeller yaratan çalışmaları bir arada toplamak bu serinin ana amaçları arasında yer alır.

İçindekiler:

 • Jak Yakar, Ethnoarchaeology in Rural Anatolia
 • Turan Takaoğlu, Ethnoarchaeology in Turkey: a historical approach
 • Liza Hopkins, Agriculture and economy in a highland village: an Ethnoarchaeological approach
 • Adnan Diler, Tradition and change in olive oil processing in rural Caria
 • Tomris Bakır, Domestic pot making in Yiğitbaşı village in northeast Anatolia
 • Füsun Ertuğ, Pottery production at Uslu in the Elazığ Region
 • Billur Tekkök, The pottery workshops at Eceabat in northwest Anatolia: the Hellenistic and Roman traditions continue
 • Hamza Gündoğdu, Patterns of black amber bead making in northeast Anatolia
 • Rüstem Aslan and S. Blum, Darı Köy Ethnoarchaeological investigations in to the emergence of archeological variability
 • Nurcan Yalman, Ethnoarchaeological research and settlement logic

Ethnoarchaeological Investigations in Rural Anatolia Vol. II

Derleyen: Turan Takaoğlu (ÇOMÜ)
Bilimsel Danışma Kurulu: Curtis Runnels (Boston University), Jak Yakar (Tel Aviv University), Ronald Marchese (Univ. of Minnesota at Duluth), Lisa Hopkins (University of Melbourne)
Ege Yayınları (2005), 167 sayfa, S-B resimler

 

 • Curtis Runnels, Ethnoarchaeology as a sub-discipline of archaeology
 • Nurcan Yalman, Archaeology, analogy, and problems
 • Ron Marchese, Archaeological perspectives in an ethnographic context: inter-connected material culture
 • Stephan Blum, Konzepte der Auflassung und Abfallensorgung in Işıklar, northwestturkei
 • Turan Takaoğlu and A.O. Bamyacı, Continuity and change in rural land-use on Tenedos/Bozcaada
 • Musa Tombul, Grain mills in ancient and modern northwestern Anatolia
 • Şevket Dönmez and Emine Naza-Dönmez, Aspects of traditional village architecture in the Black Sea region

Ethnoarchaeological Investigations in Rural Anatolia. Volume 3
Yayınevi: Ege Yayınları
ISBN / ISSN: 9789758071845
Basım yılı ve yeri: 2007 / İstanbul

 

İçindekiler:

 • Füsun Ertuğ, "Ethnobotanical Investigations in Rural Anatolia"
 • Turan Takaoğlu, "Patterns of Dairying in Coastal Northwestern Anatolia"
 • Zerrin Köşklü, "Household Clay Pit Ovens in Northeast Anatolia
 • Ali Osman Uysal, "Windmills in the Rural Context of Ottoman Çanakkale"
 • Hüseyin Şahin, "Traditional Wooden Door Locks in the Malatya Region"

Ethnoarchaeological Investigations in Rural Anatolia. Volume 4
Yayınevi: Ege Yayınları
ISBN / ISSN: 9789758072217
Basım yılı ve yeri: 2008 / İstanbu

 

İçindekiler:

 • The Tradition of Tandır Cooking in Southeastern Anatolia: An Ethnoarchaeological Perspective
 • Neolithic Shellfish Gathering at Yeşilova: An Ethnoarchaeological View
 • Traditional Modes of Viticulture in Coastal Northwestern Anatolia
 • An Experimental Study of Mat Impressions on Pot Bases from Chalcolithic Gülpınar (Smintheion)
 • Modern Site Surveys in Ethnoarchaeology: The Case of North-Western Anatolia

Sylloge Nummorum Graecorum Turkey 2 Anamur Museum - Volume 1 Roman Provincial Coins

Yazarlar: Oğuz Tekin, Sencan Altınoluk (ÇOMÜ)
Turkish Institute of Archaeology, Istanbul (2007), 100 Sayfa, 40 levha, İngilizce. ISBN No: 975-807-154-8

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı Anamur Müzesi'nde bulunan Roma İmparatorluk Dönemi Kent Sikkelerinin bir kataloğu olan bu yayın, Sylloge Nummorum Graecorum (SNG) serisinden biridir. Bilindiği üzere SNG serisi International Numismatic Commission'un koordinesi ile gerçekleşen, Uluslararası Bilim Akademileri Birliği (Union Académique Internationale) tarafından desteklenen British Academy Project kapsamında yer almaktadır. Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü, SNG Projesi'nin Türkiye temsilciliğini üstlenmiştir. Bu yayın, Türkiye'deki devlet müzelerinin uluslararası ilk kataloğudur.

Sylloge Nummorum Graecorum Turkey 3 Çanakkale Museum - Volume 1 Roman Provincial Coins of Mysia, Troas etc.

Yazarlar: Oğuz Tekin, Sencan Altınoluk (ÇOMÜ), Funda Körpe
Turkish Institute of Archaeology, Istanbul (2009), İngilizce, 42 levhada 667 sikkenin açıklamaları ve s-b resimler. ISBN No: 9789759250775

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı Çanakkale Arkeoloji Müzesi koleksiyonundaki “Roma İmparatorluk Dönemi Kent Sikkeleri” kataloğu olan bu yayın, Sylloge Nummorum Graecorum (SNG) serisindendir.

Çoğunluğu Troas ve Mysia bölgelerine ait sikkelerin oluşturduğu katalogda 667 adet sikke bulunmaktadır.


Troia Hazineleri - The Treasures of Troia

Yazar: Göksel Sazcı (ÇOMÜ)
İstanbul, Aygaz (2007), 438 sayfa, renkli

Çanakkale yakınlarındaki Homeros´un meşhur eseri İlyada´ya konu olan antik Troia kenti, efsanesinin yanı sıra yaklaşık 140 yıldır aralıklarla süren kazılarda ele geçen buluntuları ile de ünlüdür. Buluntuların önemli bir kısmını dünyanın 8 ayrı şehrine dağılmış hazine niteliği taşıyan objeler oluşturur. Bu çalışmada söz konusu buluntular bir araya getirilerek, gerçek olup olmadıkları, işlevleri, ören yeri ve İlk Tunç Çağı dünyasındaki tarihlenmeleri detaylı bir biçimde işlenmiştir. Günümüzden yaklaşık 4500 yıl öncesinde yaşayan insanların, dönemin koşullarına göre gelişkin sayılabilecek kuyumculuk becerileri ve estetiğiyle oluşturdukları eserleri, dönemin sanat anlayışını yansıtmasının yanı sıra hazineler içinde bulunan farklı maddelerden yapılmış objeler Troialılar´ın yaptığı ticarete de ışık tutar.


Funeral Rites, Rituals and Ceremonies from Prehistory to Antiquity

Proceedings of the International Workshop " Troas and its Neighbours" 186 pp, b/w figures, English an French articles.

Ed.: Onur Özbek (ÇOMÜ)

"This book constitutes a thoroughly refereed International Workshop on funeral rites, rituals and ceremonies from Prehistory to Antiquity held in Çanakkale, which was organized by two universities and two institutes in 2006. The book covers a time span from mostly Bronze Age to
Classical Periods to examine some of the archaeological evidences as well as to present and discuss of individual sites on the funeral practises. Scholars of history and archaeology from different countries, contribute to this volume by providing us examples not only from the Troas region itself but also from the neighbouring distant lands. Recent excavations and field surveys in the Troas provide additional information about the
details of our ancestors' respond to the universal-inevitable truth: the death."

Contents
• Ozbek, Onur / Preface
• Pierre Chuvin, Pierre Carlier / Introduction
• Chuvin, Pierre / Opening Speech : Actualite de la guerre de Troie Baralis, Alexandre - Atila Riapov / Structures et rites
funeraires a l'Age du Bronze Recent et au Premier Age du Fer en Thrace egeenne et dans la chaine des Rhodopes
• Guimier-Sorbets, Anne-Marie / Architecture et decor des tombes monumentales a l'epoque hellenistique : quelques
modeles communs (Macedoine, Thrace, Egypte, Asie Mineure, Chypre)
• Koeller, Anne-Sophie / Structures funeraires grecques et regroupements familiaux au IVe siecle avant J.-C. les
exemples de Marseille et d'Apollonia Pontique
• Yaman, Hüseyin / Door to the Other World: Phrygian Doorstones at Amorium
• Leshtakov, Krassimir / New Evidence on the LBA Mortuary Practices in South Bulgaria
• Ozbek, Onur / Menhirs in the Graveyards: Fact or Fiction? A Reconsideration of erected stone monuments of Gallipoli Peninsula
• Ilieva, Petia / Funerary rites in the EIA Aegean Thrace: problems and perspectives of research
• Chuvin, Pierre / Saisons et Paysages : La géographie des légendes.
• Bugnon, Sophie / Asia Minor Grave Stelai of the Hellenistic Period : An Iconography of the Society
• Montel, Sophie / From Anatolia to Athens: the links between sculpture and architecture in ancient funerary monuments
• Lungu, Vasilica / Les funérailles de Patrocle et les plus anciennes nécropoles Ioniennes de la Mer Noire
• Delestre, Xavier / L'Archéologie funéraire du paléolithique a l'antiquité tardive en région Provence-Alpes-Côte d'Azur (France)


Pfeilspitzen: Untersuchungen zu den sogenannten skythischen Pfeilspitzen aus der befestigten Höhensiedlung von Smolenice-Molpir /Eisenzeitliche ... zur prähistorischen Archäologie)​

von Anja Hellmuth (Autor), Derya Yalcikli (Autor)

 • Verlag: Habelt, R (1. März 2006)
 • Sprache: Deutsch
 • ISBN-10: 3774934193

 

 

 

 

 


Anadolu Arkeolojisi'ne Katkılar: 65. Yaşında Abdullah Yaylalı'ya Sunulan Yazılar

Derleyen: Turan Takaoğlu
Hitit Color (2006), 378 sayfa, s-b resimler

İçindekiler:

 • Serap Yaylalı - Muğla Prehistoryası: Paleolitik Dönemden Erken Tunç Çağı Sonuna Kadar

 • Semih Güneri - On the Problems of the Late Karaz Culture Settlements at Sos Höyük

 • Nurettin Öztürk - Kars/Digor Buluntusu Sarmal Bezekli bir Karaz Çömleği

 • Oktay Belli - Van/Yoncatepe Sarayı'nda Bulunan Çekiç Başlı Demir Savaş Baltaları

 • Altan Çilingiroğlu - Ayanis Urartu Tapınağının Mülkleri

 • Hanifi Biber - Van/Kalecik Urartu Nekropolü Ka. 10 Mezarı Demir Buluntuları

 • Rafet Çavuşoğlu - Zernaki Tepe Urartu Kaya Mezarları

 • Mehmet Karaosmanoğlu - Muş/Bulanık Buluntusu Urartu Mobilya Aksamları

 • Adnan Diler - Pedasa Geç Protogeometrik Tümülüsü ve Leleglerde Ölü İnancı

 • Suat Ateşlier - A Phrygian Temple Model from Daskyleion

 • Heidemarie Koch - Lydische Armreifen

 • Georg Petzl - Ehrenbeschluss des Ionischen Bundes für Hippostratos aus Milet: ein Fragment der Stele von Chios (SEG 35, 926)
 • Guntram Koch - Drei Grabreliefs in Hama
 • Cevat Başaran - Parion: Karanlıktan Gün Işığına
 • Veysel Tolun - Assos Nekropolünden Klasik Dönem Terracotta Atlı Heylekcikler
 • Nurettin Koçhan - Kyzikos'tan iki Hellenistik Heykeltraşlık Eser
 • Emre Ögül Öncü - Alabanda'da Bulunan bir Taş Mezar Kapısı
 • Emin Yener ve Gülay Uluışık - Alabanda'dan bir Hellenistik Kadın Heykeli
 • Fatma Bağdatlı - Alabanda Sikkelerinde Apollon Isothimos
 • Vedat Keleş - Athena Nikephoros Betimli bir Bergama Sikkesi Üzerine Gözlemler
 • Ali Yalçın Tavukçu - Amisos'tan bir Grup Helenistik Sikke
 • Aslı Saraçoğlu - M.Ö. İkinci Yüzyıl Heykeltraşlığında Bergama ve Rodos Bağlantısı
 • Musa Tombul - Troas Bölgesi Hellenistik ve Roma Dönemi Taş Kapları
 • Turan Takaoğlu - New Light on the Origins of Eastern Sigillata B Ware
 • Taner Korkut - Ein bisher vergessener Torso aus Attaleia im Diskophoros-Typus des Polyklets
 • Ramazan Özgan - İki Adet İmparator Portresi
 • Korkmaz Meral - Bithynia Bölgesinden Roma Dönemi bir Aslan Heykeli
 • Celal Şimşek - Laodikeia ad Lycum'da Menorahlı bir Haç Betimi
 • Helmut Engelmann ve Taner Korkut - Eine Inschrift aus Patara
 • Birol Can - Erken Roma Dönemi Kıvrıkdal (Ranke) Bezemelerinde Hellenistik Etkiler
 • Hamza Gündoğdu - Tokat Paşa Hanında Kabartmalı bir Hayvan Sembolizmi
 • Ahmet Ali Bayhan - Ağrı Bölgesinden bir Osmanlı Dönemi Kantarı
 • Mustafa Kemal Şahin - Mazgirt Elti Hatun Camisi, Türbesi ve Çoban Dede Türbesi Üzerine Gözlemler
 • Aynur Civelek - Antik Çağdan Günümüze Aydın ve Yöresinde Seramik Üretimi
 • Erdal Korkmaz - Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Bilinci ve Türkiye

Sevim Buluç Anı Kitabı - In Memoriam Sevim Buluç

Derleyenler: Turan Takaoğlu & Veysel Tolun (ÇOMÜ)
Ege Yayınları (2005), 167 sayfa, S-B resimler

1996'da yitirdiğimiz Sevim Buluç'un ODTÜ ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ndeki dostları ve çalışma arkadaşları tarafından yazılmış ağırlıklı olarak Anadolu arkeolojisi ile ilgili makaleleri içeren anı kitabı.

İçindekiler:

 • Machteld Mellink, "Sevim Buluç's Excavations of Phrygian Tumuli at Ankara"
 • Jak Yakar, "The Question of Social Structure in Neolithic Anatolian communities"
 • Mehmet Özdoğan, "Keban Projesi ve Türkiye'de Kurtarma Kazıları" 
 • Gönül Tankut, Sevim Buluç, Numan Tuna, "Ankara Arkeoloji Master Planı Ön Çalışmaları"
 • Turan Takaoğlu, "Homeros'un Gölgesinde Troia Öncesi Troas Araştırmaları"
 • Göksel Sazcı, "Denizsel Troia Kültürü için Tipik bir Yapı: Megaron"
 • Veli Sevin, "İmikuşağı: Fırat Kıyısında Bir Hitit Kült Merkezi"
 • Nurettin Arslan, "Abydos"
 • Veysel Tolun, "Assos Nekropolünden bir Grup Terrakotta Kadın Protomu"
 • Daniş Baykan, "Assos Athena Tapınağından bir Metop Üzerine Gözlemler"
 • Gül Ersin Durna, "Helen Pantheonunda Doğulu bir Tanrıca: Kypris"
 • Ali Osman Uysal, "Lapseki/Çardak'da Yakup Bey Küliyesi"
 • Salih Zeki Tutkun, Hülya Yıldırım, Murat Türkeş, M. Ali Kaya, Yunus L. Ekinci, Ebru Şengül, Özkan Ateş, "Arkeoloji ve Yer Bilimleri"
 • Seçil Karal Akgün, "Amerikan Mandası Sorunu"
 • Candan Nemlipoğlu, "Library Manuscript in Süleymaniye Library, İstanbul"
 • A. Sami Kükrer, "Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Öğrencilerin Çanakkale Ekonomisinin Gelişimi ve Şekillenmesindeki Rolü"