Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Arkeoloji Bölümü

Öğretim Elemanları Görev Dağılımı

 
ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYELERİ ve ELEMANLARI GÖREV DAĞILIMI
Doç.Dr. Göksel SAZCI
Erasmus Koordinatörü
Doç.Dr. Ekin KOZAL
Farabi Koordinatörü / - Yan Dal–Çift Ana Dal Koordinatörü
Yrd.Doç.Dr. Derya YILMAZ
ECTS Koordinatörü
Yrd.Doç.Dr. Tolga ÖZHAN
Akreditasyon–Kalite Güvencesi Temsilcisi
Dr. A. Onur BAMYACI YÖK Arkeoloji Programı Kurum Koordinatörü
Ilgili işler için ilgili kişi ile e-posta ile iletişime geçmeniz işlerin daha
hızlı ve sağlıklı yürütülmesine olanak sağlayacaktır.
Görev Alanı İlgili
Akademik vb. İzinde Yerine Bakan         
İletişim
Ders Atama Koordinatörü
( Fakülte Ders Planı, OBS Ders Açma ve Atamalar, Ders Kontenjanları )
Arş.Gör.
Ömer Can YILDIRIM
Arş.Gör.
Nurettin BATARAY
Fakülte Ders Programı Koordinatörü
Arş.Gör.
Nurettin BATARAY
Arş.Gör.
Ömer Can YILDIRIM
Enstitü Koordinatörü (Haftalık Ders Programı, Ders Planı ve Ders Veren Öğretim Üyelerinin Bildirimi) 
Arş.Gör. Murat AY
Arş.Gör.
Caner BAKAN
 
Sınav Program Koordinatörü
Arş.Gör.
Mehmet AYAZ
Arş.Gör. Murat AY
İntibak-Muafiyet İşlemleri
Dr. Onur BAMYACI
Arş.Gör.
Ömer Can YILDIRIM
Bölüm Faaliyet Koordinatörü
(Yayın, Sempozyum,Proje, İstatistiki Bilgiler, Akademik Personel Bilgileri
Arş.Gör.
Meral MUTLU
Arş.Gör.
Nurettin BATARAY
Web Sayfası Sorumlusu Dr. Onur BAMYACI Arş.Gör. Caner BAKAN

aobamyacicomu.edu.tr

canerbakancomu.edu.tr

Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Topluluk Koordinatörü
Arş.Gör. Mehmet AYAZ
Arş.Gör. Caner BAKAN
.................................................... .............................. ............................... ............................................