Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Arkeoloji Bölümü

lisansustu

Arkeoloji Anabilimdalında tamamlanan lisansüstü tezler.

1. Prehistorik Gülpınar (Smintheion) yerleşimi sürtme taş alet ve objeler: Tipolojik, teknolojik ve fonksiyonel bir yaklaşım Ground stone tools and objects from prehistoric Gülpınar (smintheion): A typological, functional and technological approach

 

ABDULVAHAP ONUR BAMYACI (2017). , Yapıldığı Yer: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

 

Danışman(lar): PROF. DR. TURAN TAKAOĞLU
Doktora   Türkçe   Arkeoloji 
  15.08.2020 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır.
2. Kalkolitik Smintheion (Gülpınar) yerleşimi çanak çömlekleri üzerindeki teknolojik izler Technological marks on the pottery of Chalcolithic Smintheion (Gülpınar) settlement

 

AYŞE ÖZDEMİR (2015). , Yapıldığı Yer: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

 

Danışman(lar): YRD. DOÇ. DR. DERYA YALÇIKLI
Yüksek Lisans   Türkçe   Arkeoloji 
  16.06.2018 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır.
3. Abydos yerleşimi ve buluntuları Abydos city and finds

 

ERTAN ŞEHİT (2015). , Yapıldığı Yer: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

 

Danışman(lar): YRD. DOÇ. DR. VEYSEL TOLUN
Yüksek Lisans   Türkçe   Arkeoloji 
  15.06.2018 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır.
4. Yazıtlar ve sikkeler ışığında Miletopolis kenti Miletopolis city from coins and inscriptions

 

AYÇA GÜZELSOY (2014). , Yapıldığı Yer: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

 

Danışman(lar): YRD. DOÇ. DR. SENCAN ALTINOLUK
Yüksek Lisans   Türkçe   Arkeoloji 
   
5. Troas Bölgesi'nde antik kalıntılar ışığında şehir ve şehircilik süreci In the light of ancient ruins in the Region of Troas, in this urban and urbanism process

 

KADİR AYDIN (2014). , Yapıldığı Yer: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

 

Danışman(lar): YRD. DOÇ. GÖKSEL SAZCI
Yüksek Lisans   Türkçe   Arkeoloji 
   
6. Assos Kuzey Stoası Kırmızı astarlı Roma seramiği Red slip ware from Assos North Stoa

 

MEHMET AYAZ (2014). , Yapıldığı Yer: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

 

Danışman(lar): PROF. DR. NURETTİN ARSLAN
Yüksek Lisans   Türkçe   Arkeoloji 
   
7. Başlangıcından Roma dönemi'ne kadar Doğu Akdeniz'de denizcilik ve gemi yapımı Seafaring and boatbuilding techniques in the Eastern Mediterrranean from the beginning to the Roman era

 

ATAKAN AYDINOĞLU (2013). , Yapıldığı Yer: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

 

Danışman(lar): YRD. DOÇ. DR. GÖKSEL SAZCI
Yüksek Lisans   Türkçe   Arkeoloji 
   
8. Erken Tunç çağı Anadolu takıları Early Bronze age Anatolian jewelery

 

PERVİN PEKER (2013). , Yapıldığı Yer: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

 

Danışman(lar): YRD. DOÇ. DR. GÖKSEL SAZCI
Yüksek Lisans   Türkçe   Arkeoloji 
   
9. Eşenköy tümülüsü ve buluntuları Esenkoy tumulus and its remains

 

TÜLİN TAN (2012). , Yapıldığı Yer: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

 

Danışman(lar): YRD. DOÇ. DR. VEYSEL TOLUN
Yüksek Lisans   Türkçe   Arkeoloji 
   
10. Antik çağ biliminde Troas bölgesi The region of Troad in ancient science

 

MERVE KOLDAMCA YILMAZ (2012). , Yapıldığı Yer: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

 

Danışman(lar): PROF. DR. TURAN TAKAOĞLU
Yüksek Lisans   Türkçe   Arkeoloji , Felsefe 
   
11. Başlangıçtan ilk Tunç çağı sonuna kadar Anadolu'da pişirme geleneği The tradition of cooking in Anatolia from beginning to the end of the early Bronze age

 

MEHMET YILMAZ (2012). , Yapıldığı Yer: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

 

Danışman(lar): YRD. DOÇ. DR. GÖKSEL SAZCI
Yüksek Lisans   Türkçe   Arkeoloji 
   
12. Aççana Höyük'te (Alalakh) 2006-2011 yıllarında bulunan Nuzi çanak çömleği Nuzi ware from Aççana Höyük (Alalakh) found between 2006-2011

 

NURETTİN BATARAY (2012). , Yapıldığı Yer: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

 

Danışman(lar): YRD. DOÇ. DR. EKİN KOZAL
Yüksek Lisans   Türkçe   Arkeoloji 
   
13. Doğu Anadolu yayla kültürü ve yayla mimarisi: Etnoarkeolojik bir bakış Eastern Anatolia pastoral culture and pastoral architecture: On ethnoarchaeological view

 

FECRİ POLAT (2011). , Yapıldığı Yer: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

 

Danışman(lar): DOÇ. DR. RÜSTEM ASLAN
Yüksek Lisans   Türkçe   Arkeoloji , Sanat Tarihi 
   
14. Assos Batı Nekropolü buluntuları Assos West Necropolis finds

 

NİLDEN ERGÜN (2011). , Yapıldığı Yer: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

 

Danışman(lar): PROF. DR. NURETTİN ARSLAN
Yüksek Lisans   Türkçe   Arkeoloji 
   
15. Endüstriyel arkeoloji ve yel değirmenleri: Karakol köyü örneği Industrial archaeology and windmills: The case of Karakol village

 

ÖZLEM ÇAKAR KILIÇ (2011). , Yapıldığı Yer: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

 

Danışman(lar): DOÇ. DR. TURAN TAKAOĞLU
Yüksek Lisans   Türkçe   Arkeoloji , Sosyoloji 
   
16. Kalkolitik Smintheion (Gülpınar) yerleşiminde hasırcılık ve dokumacılık Chalcolithic Smintheion (Gülpınar) settlement matting and weaving

 

ABDULKADİR ÖZDEMİR (2010). , Yapıldığı Yer: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

 

Danışman(lar): DOÇ. DR. TURAN TAKAOĞLU
Yüksek Lisans   Türkçe   Arkeoloji 
   
17. Kalkolitik Smintheion (Gülpınar) kazıları buluntusu deniz kabukları Marine shells from archaeological excavations at Chalcolithic Smintheion (Gülpınar)

 

ÇİLEM YAVŞAN (2010). , Yapıldığı Yer: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

 

Danışman(lar): DOÇ. DR. TURAN TAKAOĞLU
Yüksek Lisans   Türkçe   Arkeoloji 
   
18. Mezraa Höyük'ün M.Ö. 3. bin yılın ikinci yarısına tarihlenen seramik buluntularının Orta Fırat bölgesindeki yeri ve önemi The importance of Mezraa Höyük pottery finds within the second half of the third millennium B. C. of Middle Euphrates zone

 

FATİH YILMAZ (2010). , Yapıldığı Yer: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

 

Danışman(lar): YRD. DOÇ. DR. DERYA YALÇIKLI
Yüksek Lisans   Türkçe   Arkeoloji 
   
19. Troas bölgesi İlk Tunç Çağı konut tipolojisinin arkeolojik ve etnoarkeolojik açıdan değerlendirilmesi Habitat typological of the Troad region in the Early Bronze Age assessment of the archaeological and ethnoarchaelogical perspective

 

SADİYE ESRA AKGÜN (2010). , Yapıldığı Yer: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

 

Danışman(lar): YRD. DOÇ. DR. GÖKSEL SAZCI
Yüksek Lisans   Türkçe   Arkeoloji 
   
20. Assos kenti Yunan ve Roma Dönemi zeytinyağı, şarap ve un üretim aletleri Greek and Roman city of Assos, olive oil, wine and flour production devices

 

OSMAN ÇAPALOV (2010). , Yapıldığı Yer: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

 

Danışman(lar): PROF. DR. NURETTİN ARSLAN
Yüksek Lisans   Türkçe   Arkeoloji 
   
21. Neolitik Anadolu toplumları geçim ekonomisinde su ürünleri Marine resources in the subsistence pattern of Neolithic Anatolian communities

 

ALPER GÖLBAŞ (2010). , Yapıldığı Yer: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

 

Danışman(lar): DOÇ. DR. TURAN TAKAOĞLU
Yüksek Lisans   Türkçe   Arkeoloji 
   
22. Assos agorası The agora at Assos

 

EMRAH KAHRAMAN (2010). , Yapıldığı Yer: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

 

Danışman(lar): PROF. DR. NURETTİN ARSLAN
Yüksek Lisans   Türkçe   Arkeoloji 
   
23. Assos Kuzey Stoasının inşası ve kullanım evreleri Building and usage phases of the Assos North Stoa

 

KUDRET SEZGİN (2010). , Yapıldığı Yer: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

 

Danışman(lar): PROF. NURETTİN ARSLAN
Yüksek Lisans   Türkçe   Arkeoloji , Tarih 
   
24. Troas bölgesindeki Yunan ve Roma tiyatroları Ancient Greek and Roman theaters of Troas region

 

MERT ÇALIK (2010). , Yapıldığı Yer: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

 

Danışman(lar): YRD. DOÇ. DR. VEYSEL TOLUN
Yüksek Lisans   Türkçe   Arkeoloji , Sanat Tarihi 
   
25. 2005-2007 yılı assos kazılarında ele geçen insan dişleri Human teeth that were unearthed in assos excavations between 2005 and 2007

 

ALPER CAN (2009). , Yapıldığı Yer: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

 

Danışman(lar): DOÇ. DR. NURETTİN ARSLAN
Yüksek Lisans   Türkçe   Antropoloji , Arkeoloji 
   
26. Assos Nekropolü S-3 açması buluntuları Trench S-3 from Assos Necropolis

 

CANER BAKAN (2009). , Yapıldığı Yer: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

 

Danışman(lar): PROF. DR. NURETTİN ARSLAN
Yüksek Lisans   Türkçe   Arkeoloji 
   
27. Assos Batı Nekropolü ölü gömme gelenekleri (M.Ö. 7.-M.Ö. 1. yüzyıl) West Necropolis of Assos' burial customs (B.C. 7.-B.C. 1. century)

 

ERDİNÇ BURULDAĞ (2009). , Yapıldığı Yer: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

 

Danışman(lar): PROF. DR. NURETTİN ARSLAN
Yüksek Lisans   Türkçe   Arkeoloji 
   
28. Ege Gübre yerleşimi Neolitik Dönem mimarisi The architecture of the Ege Gübre Neolithic Settlement

 

SİDAR GÜNDÜZALP (2009). , Yapıldığı Yer: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

 

Danışman(lar): DOÇ. DR. ASLI ERİM-ÖZDOĞAN
Yüksek Lisans   Türkçe   Arkeoloji , Sanat Tarihi 
   
29. Kerküşti Höyüğü III. ve IV. tabakaları çanak çömleği The pottery of III. and IV. levels of Kerküşti Höyük

 

MERAL BAŞARAN (2009). , Yapıldığı Yer: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

 

Danışman(lar): DOÇ. DR. ASLI ERİM ÖZDOĞAN
Yüksek Lisans   Türkçe   Arkeoloji 
   
30. Kerküşti Höyük Halaf Dönemi sürtmetaş endüstrisi The groundstone industry of Halaf Period of Kerküşti Höyük

 

KUBİLAY ATALAY (2009). , Yapıldığı Yer: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

 

Danışman(lar): DOÇ. DR. ASLI ERİM-ÖZDOĞAN
Yüksek Lisans   Türkçe   Arkeoloji 
   
31. Kerküşti Höyük Halaf Dönemi mimarisi ve çanak çömleği The pottery and the architecture of Halaf Period of Kerküşti Höyük

 

SAVAŞ SARIALTUN (2008). , Yapıldığı Yer: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

 

Danışman(lar): DOÇ. DR. ASLI ERİM ÖZDOĞAN
Yüksek Lisans   Türkçe   Arkeoloji 
   
32. 1985-2006 yılları arasında Assos kazılarından ele geçen mitolojik tasvirli terrakottalar Mythological depicted terracottas which were recovered in the excavation of Assos between 1985 and 2006

 

ZEYNEP ÖZGÜ ÇELİKEL (2008). , Yapıldığı Yer: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

 

Danışman(lar): DOÇ. DR. NURETTİN ARSLAN
Yüksek Lisans   Türkçe   Arkeoloji 
   
33. Antik Troas Bölgesi şehirleşme sürecinde Skepsis yerleşmesi The settlement of Skepsis in the process of urbanization in the ancient Troad

 

MUSA TOMBUL (2008). , Yapıldığı Yer: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

 

Danışman(lar): YRD. DOÇ. GÖKSEL SAZCI
Yüksek Lisans   Türkçe   Arkeoloji 
   
34. Assos Arkaik, Klasik ve Hellenistik Dönem kandilleri Archaic Classic and Hellenistical Period lamps of Assos

 

GÜLSEREN KAN ŞAHİN (2008). , Yapıldığı Yer: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

 

Danışman(lar): DOÇ. DR. NURETTİN ARSLAN
Yüksek Lisans   Türkçe   Arkeoloji , Tarih 
   
35. M.Ö. III. binde Marmara arkeolojisi III. Milenium b.c. in the Marmara region

 

FİLİZ DİVARCI (2007). , Yapıldığı Yer: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

 

Danışman(lar): YRD. DOÇ. DR. ONUR ÖZBEK
Yüksek Lisans   Türkçe   Arkeoloji 
   
36. Troas Bölgesi Arkaik Dönem kentleri ve savunma duvarları Archaic Cities and defence walls at the Troad

 

CEM ŞAHİN (2007). , Yapıldığı Yer: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

 

Danışman(lar): DOÇ. DR. NURETTİN ARSLAN
Yüksek Lisans   Türkçe   Arkeoloji , Sanat Tarihi 
   
37. Aleksandria Troas kentinde dor düzeninde bir portiko A doric portico in Alexandria Troas

 

DİLEK ÇOBANOĞLU (2007). , Yapıldığı Yer: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

 

Danışman(lar): DOÇ. DR. TURAN TAKAOĞLU
Yüksek Lisans   Türkçe   Arkeoloji , Mimarlık 
   
38. Arkeoloji biliminde fotoğraf teknikleri Photographic technics in the science of archaeologhy

 

AYKAN ÖZENER (2006). , Yapıldığı Yer: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

 

Danışman(lar): YRD. DOÇ. DR. GÖKSEL SAZCI
Yüksek Lisans   Türkçe   Arkeoloji , Güzel Sanatlar , Sanat Tarihi 
   
39. Antik dönem denizciliğinde Tenedos / Bozcaada: Kıyısal kullanım ve ticaret Tenedos / Bozcaada in ancient seafaring: Coastal usage and trade

 

ONUR BAMYACI (2006). , Yapıldığı Yer: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

 

Danışman(lar): YRD. DOÇ. DR. TURAN TAKAOĞLU
Yüksek Lisans   Türkçe   Arkeoloji , Denizcilik 
   
40. Troas bölgesi Odeion yapıları Odeion structures in Troas

 

DENİZ BAŞAR ÖZTÜRK (2006). , Yapıldığı Yer: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

 

Danışman(lar): YRD. DOÇ. DR. TURAN TAKAOĞLU
Yüksek Lisans   Türkçe   Arkeoloji , Mimarlık 
   
41. Amorium antik kenti mezar stelleri Stelai of ancient Amorium city

 

HÜSEYİN YAMAN (2006). , Yapıldığı Yer: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

 

Danışman(lar): YRD. DOÇ. DR. TURAN TAKAOĞLU
Yüksek Lisans   Türkçe   Arkeoloji , Sanat Tarihi 
   
42. 2004-2005 yılları arasında İznik Roma tiyatrosunda ortaya çıkarılan erken Osmanlı dönemi Milet işi seramikleriMilet work ceramics of early Ottoman period that are found in nicea Roma theatre between the years of 2004-2005

 

İNAN DEMİRCİ (2006). , Yapıldığı Yer: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

 

Danışman(lar): PROF. DR. ALİ OSMAN UYSAL
Yüksek Lisans   Türkçe   Arkeoloji , Sanat Tarihi 
   
43. Troas bölgesi Hellenistik kentleri The cities of Hellenistic period at Troad

 

HATİCE ŞAHİN (2005). , Yapıldığı Yer: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

 

Danışman(lar): DOÇ. DR. NURETTİN ARSLAN
Yüksek Lisans   Türkçe   Arkeoloji 
   
44. Güney Marmara (propontis) limanları: Parion ve Priapos Harbours of South Marmara (propontis): Parion and Priapos

 

SERKAN DURDAĞI (2004). , Yapıldığı Yer: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

 

Danışman(lar): YRD. DOÇ. DR. NURETTİN ARSLAN
Yüksek Lisans   Türkçe   Arkeoloji 
   
45. Sualtı kazılarında kullanılan araştırma yöntemleri ve kazı teknikleri Research methods and techniques used in underwater excavations

 

KAMER BATI DURDAĞI (2003). , Yapıldığı Yer: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

 

Danışman(lar): YRD. DOÇ. DR. NUERETTİN ARSLOAN
Yüksek Lisans   Türkçe   Arkeoloji 
   
46. Karagündüz Nekropolü kazısından elde edilen madeni silahlar Metal weapons from Karagündüz Necropol

 

AHMET DOĞAN (2002). , Yapıldığı Yer: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

 

Danışman(lar): PROF. DR. VELİ SEVİN
Yüksek Lisans   Türkçe   Arkeoloji 
   
47. Doğu Anadolu Geç Demir Çağ merkezleri

 

NURAY KAYGAZ (2002). , Yapıldığı Yer: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

 

Danışman(lar): PROF. DR. VELİ SEVİN
Yüksek Lisans   Türkçe   Arkeoloji 
   
48. Van-Karagündüz Nekropolü Erken Demir Çağı çanak çömleği Early Iron Age pottery from Van-Karagunduz cemetery

 

MÜGE SAVRUM (2002). , Yapıldığı Yer: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

 

Danışman(lar): PROF. DR. VELİ SEVİN
Yüksek Lisans   Türkçe   Arkeoloji 
   
49. Van-Altıntepe Nekropolü sunu kapları The Serving cups of Necropolis in Van-Altıntepe

 

DAVUT YİĞİTPAŞA (2002). , Yapıldığı Yer: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

 

Danışman(lar): PROF. DR. RÜÇHAN ARIK
Yüksek Lisans   Türkçe   Arkeoloji 
   
50. Van Karagündüz ve Altıntepe Nekropolleri boncuk buluntuları Bead findings of Van Karagündüz and Altıntepe Necropoles

 

AYŞE ASLIHAN KARAGÖZ (2002). , Yapıldığı Yer: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

 

Danışman(lar): PROF. DR. VELİ SEVİN
Yüksek Lisans   Türkçe   Arkeoloji
51. Van Karagündüz ve Altıntepe Nekropolleri boncuk buluntuları Bead findings of Van Karagündüz and Altıntepe Necropoles

 

AYŞE ASLIHAN KARAGÖZ (2002). , Yapıldığı Yer: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

 

Danışman(lar): PROF. DR. VELİ SEVİN
Yüksek Lisans   Türkçe   Arkeoloji 
   
52. Van - Karagündüz Höyüğü Erken Transkafkasya çanak çömleği The Early Transcaucasia potery of Van - Karagündüz Höyük

 

PINAR VANÇİN (2001). , Yapıldığı Yer: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

 

Danışman(lar): PROF. DR. VELİ SEVİN
Yüksek Lisans   Türkçe   Arkeoloji 
   
53. Asarlıktepe (Skamandria)

 

REYHAN KÖRPE (2001). , Yapıldığı Yer: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

 

Danışman(lar): PROF. DR. VELİ SEVİN
Yüksek Lisans   Türkçe   Arkeoloji