Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen- Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji Bölümü

Program Danışma Kurulu

Arkeoloji Bölümü (Programı) Program Danışma Kurulu

Akademik program danışma kurulu üye sayısı tekli sayılarda kalacak şekilde oluşturulan bir kurul olup, her eğitim-öğretim döneminde en az iki defa olmak üzere toplanıp, eğitim-öğretim programı üzerinde değerlendirmeler yaparlar.

  Unvan- Adı Soyadı
Bölüm Akademik Kurul Üyesi  
Bölüm Araştırma Görevlisi Temsilcisi  
Bölüm Öğrenci Temsilcisi  
Özel Sektör Temsilcisi  
Kamu Kuruluşu Temsilcisi  
Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcisi  
Mezunlar Temsilcisi