Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Arkeoloji Bölümü

Program Danışma Kurulu

Arkeoloji Bölümü (Programı) Program Danışma Kurulu

Akademik program danışma kurulu üye sayısı tekli sayılarda kalacak şekilde oluşturulan bir kurul olup, her eğitim-öğretim döneminde en az iki defa olmak üzere toplanıp, eğitim-öğretim programı üzerinde değerlendirmeler yaparlar.

  Unvan- Adı Soyadı
Bölüm Akademik Kurul Üyesi Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YAMAN
Bölüm Araştırma Görevlisi Temsilcisi Dr. A. Onur BAMYACI
Bölüm Öğrenci Temsilcisi Kervan Ali ÇELİK
Özel Sektör Temsilcisi Ergin OR
Kamu Kuruluşu Temsilcisi Çağman ESİRGEMEZ
Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcisi Musa TOMBUL
Mezunlar Temsilcisi Deniz ÖZTÜRK