Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Arkeoloji Bölümü

Öz Değerlendirme Raporu

Öz Değerlendirme Raporu ( Hazırlık Aşamasındadır )

 

Arkeoloji Bölümü Öz Değerlendirme Raporu İçin Kullanılacak Veriler​

1

Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri

2

Eğitim Dili

3

Mezun/Aktif Öğrenci Sayıları

4

Öğretim Üyesi Sayısı

5

Öğr. Gör., Araş. Gör., Okutman, Uzman Sayıları

6

Bir Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısı

7

Öğrenci Laboratuvar, Derslik, Atölye, Klinik, Etüd, Bireysel, Tarım, Müze, Sergi vb. Alanları 

8

Araştırma Merkez ve AR-GE Laboratuvarları

9

Tekno Park Faaliyet ve Hizmetleri, Patent Çalışmaları

10

Kamu ve Özel Sektöre Sağlanan Hizmetler

11

Bölüm Adresli SCI-SCI Expanded Makale Sayısı

12

Bölüm Adresli Ulusal Dergilerdeki Makale Sayısı

13

Bölüm Adresli Uluslararası Proje Sayısı

14

Bölüm Adresli Ulusal Proje Sayısı

15

Yabancı Öğrenci Kontenjan ve Sayıları

16

İkili İşbirliği Andlaşmaları

17

 Ulusal ve Uluslararası Toplantı/Kongre/Çalıştaylar

18

Kurumsal Olarak Aldığı Ödüller

19

Üstün Yanları ve Bölümü Tanıtan Anahtar Kelimeler (4-6 adet)

20

İyileştirme Bekleyen Yanları

21

ECTS, AKTS ve Bologna Çalışmaları

22

“Program Akreditasyonu” Çalışmaları

23

İç ve Dış Paydaşlar ile ilgili Çalışmalar

24

Öğrenciler için Burs, Mesleki Gelişim ve Kariyer, Seminer, Konferans, Etkinlik, Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler

25

Lisanüstü Eğitim-Öğretim Faaliyetleri

26

Sonuç ve Değerlendirme