Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Arkeoloji Bölümü

Kalite Güvencesi

 

FEDEK, farklı disiplinlerdeki Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri (Bundan sonra FEF olarak anılacaktır) öğretim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye’de FEF öğretiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunacaktır. FEDEK, FEF bölümlerinde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmeti ilerletmek amacıyla kurulmuştur.

Belgeler

 

 1. FEDEK tüzük
 2. Çalışma esasları Yönetmeliği
 3. Değerlendirme Ölçütleri / Rev 1 / Rev 2
 4. Program Değerlendiricisi Raporu / Rev1 / Rev2
 5. Özdeğerlendirme Raporu / Rev1 / Rev2
 6. Eğitim Komitesi Yönergesi
 7. Arşivleme Yönergesi
 8. Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi
 9. Değerlendirme Ölçütlerinin Belirlenme Usulleri Yönergesi 
 10. Özdeğerlendirme Raporu Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler
 11. Değerlendirme Klavuzu 
 12. FEDEK Çalışma Esas ve Usulleri Yönergesi
 13. DABK Çalışma Yönergesi 
 14. DERİK Çalışma Yönergesi 
 15. Etik Kurallar