Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Arkeoloji Bölümü

Kalite Güvencesi Komisyon Üyeleri

Arkeoloji Bölümü Kalite Güvencesi Komisyon Üyeleri

Başkan: Prof. Dr. Nurettin ARSLAN 
Üye: Yrd. Doç. Dr. Tolga ÖZHAN (Arkeoloji Bölüm Temsilcisi)
Üye: Arş. Gör. Dr. A. Onur BAMYACI (Web Sayfası İşlemleri)
Üye: Görevlendirme Yapılacak (Dış Paydaşlarla İlişkiler)
Üye: Görevlendirme Yapılacak (İç Paydaşlarla İlişkiler)