Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Arkeoloji Bölümü

Kalite Güvencesi Komisyon Üyeleri

Arkeoloji Bölümü Akademik Değerlendirme ve Kalite Kurulu Komisyon Üyeleri

Başkan: Prof. Dr. Nurettin ARSLAN 
Üye: Dr. Öğr. Üyesi A. Onur BAMYACI (Bölüm ADEK Üyesi)