Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Arkeoloji Bölümü

Yönetim

 
Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Nurettin ARSLAN Dahili Tel. 1692 E-Posta: arslancomu.edu.tr
Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Nurettin ARSLAN Dahili Tel. 1692 E-Posta: arslancomu.edu.tr
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Turan TAKAOĞLU Dahili Tel. 1665 E-Posta: takaoglucomu.edu.tr
Prehistorya Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Onur ÖZBEK Dahili Tel. 1700 E-Posta: onurozbekcomu.edu.tr
Bölüm Başkan Yrd.
Dr. Öğr. Üyesi A. Onur BAMYACI Dahili Tel. 1667 E-Posta: aobamyacicomu.edu.tr
Bölüm Sekreteri
Gülsüm YILDIRIM Dahili Tel. 1661 E-Posta: gulsumulukancomu.edu.tr