Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen- Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji Bölümü

Misyon & Vizyon

Misyon & Vizyon
 

Misyonumuz

Öğrencilerimize ülkemizin zengin tarih kalıntılarını araştıracak, bilimsel düzeyde ortaya koyacak, koruyacak arkeolojik buluntuları maddi kazanç kaynağı olarak değil bu topraklardan çıkmış kültürel değerler olarak görüp korunması gerektiği bilincini yerleştirmek, evrensel değerler ışığında, ülkemizin ihtiyaç duyduğu donanımlı, çağdaş teknolojileri mesleğinde kullanma becerisine sahip bireyler yetiştirmek, akademik kadrolarımızın bilimsel araştırma, öğretim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmayı görev edinmek bölümümüzün misyonudur.

 

Vizyonumuz

Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkelerinden ödün vermeyen, çağdaş değerlere bağlı, yaratıcı ve pozitif düşünen, çalışkan, bilgi ve birikimlerini tüm insanlık yararına kullanan, topluma yararlı nitelikli bireyler yetiştirmekdir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin vizyonu doğrultusunda, nitelikli eğitim gerçekleştiren, uluslararası düzeyde bilgi üreten, sürekli gelişen, yetiştirdiği insan ve ürettiği bilgi ile topluma katkı sağlayan bir bölüm olmaktadır.