Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen- Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji Bölümü

Hakkımızda

 

Bölümümüz 1993-1994 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi kurucu dekanı ve bölüm başkanı Prof.Dr. Sevim BULUÇ tarafından Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü adı altında eğitim ve öğretime başlayan ilk bölümdür. 1997 yılında Arkeoloji ve Sanat Tarihi Anabilim Dalları'nın ayrılmasıyla Arkeoloji Bölümü-Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı olarak eğitim vermeye devam etmiştir.

1999 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı olarak Yüksek lisans programının açılmasıyla yüksek lisans öğrencileri kabul edilmeye başlanmış 2010-2011 Bahar Yarıyılından itibaren doktora programına öğrenci alınmaya başlamıştır. 2000 yılından itibaren Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi ile Klasik Arkeoloji Anabilim Dalları'nda Arkeoloji Bölümü adını alarak eğitim-öğretime devam etmektedir.

Her yıl; örgün öğretime 45 öğrenci (2007' ye kadar), Yüksek Lisans programına her yıl/yarıyıl 8-10 öğrenci kabul edilmektedir. 2007-2008 eğitim-öğretim yılıyla birlikte isteğe bağlı hazırlık sınıfı açılan bölümümüze 54 öğrenci kayıt yaptırmıştır. Bu öğrencilerimiz bir yıl İngilizce yada Almanca öğreniminden sonra bölüm derslerini alacaklardır (2007 yılı kayıt yaptıranlar).  Bununla birlikte 6 dönem boyunca mesleki yabancı dil eğitimi verilecektir.

Öğrencilerimize ülkemizin zengin tarih kalıntılarını araştıracak, bilimsel düzeyde ortaya koyacak, koruyacak arkeolojik buluntuları maddi kazanç kaynağı olarak değil bu topraklardan çıkmış kültürel değerler olarak görüp korunması gerektiği bilincini yerleştirmek, evrensel değerler ışığında, ülkemizin ihtiyaç duyduğu donanımlı, çağdaş teknolojileri mesleğinde kullanma becerisine sahip bireyler yetiştirmek, akademik kadrolarımızın bilimsel araştırma, öğretim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmayı görev edinmek bölümümüzün misyonudur.

Ulusal ve uluslararası akademik platformlarda vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilimsel çalışmalarla ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunulması bölümümüzün vizyonudur.

Arkeoloji; eğitimini geniş bir bilimsel yelpaze içinde yürüterek teorik ve uygulamalı derslerin yanı sıra bu amaçla düzenlenen seminerlere, faliyetlere arkeoloji bölümü öğrencilerinin katılımını sağlayarak öğrencilerimize arkeoloji disiplini ile ilgili kavram, fikir ve verileri sosyal bilimler araştırma metotlarıyla inceleme, analiz etme, tartışma ve bilimsel kanıtlara dayalı yorum geliştirebilme becerisini, etkin bir görüş kazandırmak,  taşınabilir ve taşınmaz kültür varlıkları ve insan elinden çıkmış her türlü arkeolojik nesne ile sanat eserlerini koruyan nitelikli araştırmacılar yanısıra, ülkemizin kültürel değerlerinin farkında olan ve kültürel mirasımıza sahip çıkan, onları her alanda değerlendirme anlayışına sahip bireyler yetiştirmek bölümün başlıca amaçları arasındadır.

Bölümümüzün başlıca hedefi; öğrencilerimizi çağdaş bilgilerle donatılmış bir şekilde nitelikli çalışma ve araştırmalarla geleceğe hazırlamak, yurt içi ve yurt dışı çalışmalara katılımlarını sağlayarak mezunlarımızın ülkemizin sahip olduğu kültür varlıklarını bilimsel metodlarla gün ışığına çıkartabilecek aynı zamanda bu eserleri müzelerimizde çağdaş yöntemlerle koruma ve sergilemeyi bilen yetkin arkeologlar olarak yetişmesini sağlamak programımızın hedefleri arasında yer almaktadır.

Lisans diploması ile kamu kuruluşlarında, üniversitelerde, Turizm ve Kültür Bakanlığı'nda, özel sektörde, bayındırlık projelerinde, özel müzelerde, yerel yönetimlerde çalışabilme fırsatı bulabilecek mezun öğrenciler, lisansüstü diplomalarıyla da bu şanslarını arttırabilirler. Arkeoloji ile ilgili konularda uluslararası standartlarda eğitim kalitesini hedefleyen program içinde yer alan öğrencilerimiz, eğitim yılı içerisinde bölüm kitaplığı ve laboratuvar ortamında, aldıkları dersleri pekiştirebilecekleri gibi kazı ve yüzey araştırmalarına katılarak kendilerini geliştirme imkanına sahip olacaklardır.

Aynı zamanda öğrencilerimiz dersler kapsamında ödev-araştırma yapmanın yanı sıra üniversitemizin ilişkide bulunduğu Avrupa üniversiteleri ile ortak çalışma imkanı bulur ve tezler gerçekleştirerek çağdaş bilgilerle donatılmış, klasik ve prehistorik-protohistorik dönem arkeolojisi konusunda eğitim görürler.