Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Arkeoloji Bölümü

EBYS Form Doldurma Yönergesi

*Akademik Görev/ Yıllık İzin Belgesi Doldurmak İçin:  

1- Evrak İşlemlerinden Olur Yazısı Oluştur'a  giriniz.

2- Şablon İşlemlerinden değil, Ön Tanımlı İçerik Şablonlarından giriş yapınız.

3- AKADEMİK GÖREV BELGESİNİ(B)  seçip doldurunuz ve Uygula tuşuna basınız.

4- Daha sonra BİLGİLERİ  kısmına girip evrakın kaldırılacağı dosyayı seçiniz. Bu dosya nosu: 903.07'dir. Dosya nosu girildikten sonra, görev talebi ile ilgili bilgiler girilir.(01 kurum içi-02 kurum dışı-03 Yurtdışı)

5- Bilgi seçim tipini BİRİM olarak işaretleyerek kendi bölümünüzü yazınız.(Bu kısım Yolluklu- yevmiyeli görevlerde boş bırakılmalıdır.) 

6- Gereği kısmını  BİRİM olarak ve Birimi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı olarak seçiniz.(Yolluklu-yevmiyeli görevlerde Bölüm Kurul Kararı alınabilsin diye gereği kısmı için BÖLÜMÜNÜZÜ seçiniz.)

7- Onay Akışında yeşil + butonuna tıklayınız. İlk önce kendi isminizi seçip imzacı olarak tanımlayınız  (elektronik imzasıgelmiş olan tüm personel elektronik imza ile, elektronik imzası olmayanlar geçici bir süre için S-imza ile imzalama işlemini tamamlayacaktır.)

8- Daha sonra sırası ile,  Anabilim Dalı Başkanını, Bölüm Başkanını ve Dekanı imzacı olarak seçiniz. Editör butonuna gelip iç bilgileri de doldurunuz. (Konferans ismi, tarihler vb.)

9- Son olarak Ekleri butonuna tıklayınız ve aşağıdaki belgeleri eklemeyi unutmayınız.

Ekler

79-bilimsel-etkinliklere-katilim-talebi-bilgi-formu.doc
telafi_fakulte.doc