Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Arkeoloji Bölümü

38. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu

38. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu'na Trakya Üniversitesi ev sahipliği yapacak

1979 yılından beri kesintisiz her yıl gerçekleştirilen sempozyum, arkeoloji alanında Türkiye’de gerçekleştirilen önemli bir bilimsel faaliyet. 

38. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu süresince Türkiye’de 2015 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ile Türk ve yabancı bilim insanlarınca gerçekleştirilen arkeolojik kazılar, yüzey araştırmaları ve bu çalışmalarda ele geçen buluntular üzerindeki arkeometrik çalışmalara ilişkin bildiriler sunulacak.

Her yıl, bir önceki yılın sempozyumunda sunulan bildiriler Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca basılmakta olup ayrıca sunulan bildiriler internet ortamında da yayımlanmakta.

Kaynak: http://www.arkeolojikhaber.com