Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Arkeoloji Bölümü

ÖĞRENCİ KİMLİKLERİ ve BANDROLLER

Dağıtım Saati: 11:00-12:00 , 13:00-15:00

1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENCİ KİMLİK KARTLARI ve mevcut öğrencilerin Bandrolleri dağıtılmaktadır.

Dağıtım Saati: 11:00-12:00 , 13:00-15:00

Dağıtım: Arş.Gör. Meral MUTLU, Ofis 307

(ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ BÖLÜM SEKRETERLİĞİ KARŞISI)