Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Arkeoloji Bölümü

2021-2022 Güz Yarıyılı Lisans Ders Programı (Güncellendi)

Dersliklerde yapılan değişiklikler nedeniyle güncellenen ders programı.

Uzaktan eğitim (UE) ile verilecek dersler programda belirtilmiştir.

Ekler

Arkeoloji 2021-2022 Güz Program (2).pdf