Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Arkeoloji Bölümü

Yönetim

Bölüm Yönetimi

ADI SOYADI

GÖREVİ

Dahili Tel. E-Posta

Prof. Dr. Nurettin ARSLAN

Bölüm Başkanı / 

Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı

1692 arslancomu.edu.tr

Prof.Dr. Turan TAKAOĞLU

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi 

Anabilim Dalı Başkanı

   

Prof.Dr. Onur ÖZBEK

Prehistorya  Anabilim Dalı Başkanı

   

Gülsüm YILDIRIM

Bölüm Sekreteri

1661 gulsumulukancomu.edu.tr