Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Arkeoloji Bölümü

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı

  Ünvan Adı Soyadı Ofis Dahili e-posta
1. Prof. Dr. Turan TAKAOĞLU  306 1665 takaoglucomu.edu.tr
2. Doç. Dr. Ekin KOZAL 312 1702 ekozalcomu.edu.tr
3. Doç. Dr. Göksel SAZCI 315 1693 gsazcicomu.edu.tr
4. Dr. Öğr. Üyesi Derya YALÇIKLI 318 1699 dyalciklicomu.edu.tr
5. Arş. Gör. Dr. A. Onur BAMYACI 308 1667 aobamyacicomu.edu.tr
6. Arş. Gör. Meral MUTLU 308 1667 meralmutlucomu.edu.tr