Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Arkeoloji Bölümü

Prehistorya Ana Bilim Dalı

Ünvan Adı Soyadı Ofis Dahili e-posta
Prof. Dr. Onur ÖZBEK 316 1700 onurozbekcomu.edu.tr
Prof. Dr. Rüstem ASLAN 328 1774 rustemaslancomu.edu.tr  
Doç. Dr. Aslı ERİM-ÖZDOĞAN 311 1691 aslierimcomu.edu.tr
Arş. Gör. Nurettin BATARAY 312 1702 nbataraycomu.edu.tr