Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Arkeoloji Bölümü

Prehistorya Ana Bilim Dalı

  Ünvan Adı Soyadı Ofis Dahili e-posta
1. Prof. Dr. Onur ÖZBEK 316 1700 onurozbekcomu.edu.tr
2. Prof. Dr. Rüstem ASLAN 328 1774 rustemaslancomu.edu.tr  
3. Doç. Dr. Aslı ERİM-ÖZDOĞAN 311 1691 aslierimcomu.edu.tr
4. Arş. Gör. Nurettin BATARAY 357 1650 nbataraycomu.edu.tr