Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Arkeoloji Bölümü

Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı

  Ünvan Adı Soyadı Ofis Dahili e-posta
1. Prof. Dr. Nurettin ARSLAN  313 1692 arslancomu.edu.tr
2. Doç. Dr. Sencan ALTINOLUK 260 2392 zsencancomu.edu.tr
3. Doç. Dr. Tuna ŞARE AĞTÜRK 355 1926 tunasarecomu.edu.tr
4. Dr. Öğr. Üyesi Veysel TOLUN 031 1806 vtoluncomu.edu.tr
5. Dr. Öğr. Üyesi Tolga ÖZHAN 305 1664 tolgaozhancomu.edu.tr
6. Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin YAMAN 305 1664 huseyinyamancomu.edu.tr
7. Dr. Öğr. Üyesi Volkan DEMİRCİLER 318 1699 volkandemircilercomu.edu.tr
8. Arş. Gör. Caner BAKAN 314 1701 canerbakancomu.edu.tr
9. Arş. Gör. Mehmet AYAZ 314 1701 mehmetayazcomu.edu.tr
10. Arş. Gör. Ömer Can YILDIRIM 031 1806 omercomu.edu.tr
11. Arş. Gör. Murat AY 357 1650 murataycomu.edu.tr