Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Arkeoloji Bölümü

Bölüm Görev Dağılımı

Komisyon veya Koordinatörlükler

Sorumlu Öğretim Üyesi veya Elemanı

İletişim

ECTS, AKTS, Bologna Koordinatörü (Lisans, Lisansüstü)

Dr. Öğr. Üyesi Volkan DEMİRCİLER

 

Erasmus+ Koordinatörü

Doç.Dr. Göksel SAZCI

 

Farabi Koordinatörü

Doç.Dr. Ekin KOZAL

 

FEDEK Akreditasyon–

Kalite Güvencesi Temsilcisi

Dr. A. Onur BAMYACI 

 

Yandal-Çiftanadal Koordinatörü

Doç.Dr. Ekin KOZAL

 

Doktora Yeterlilik Komitesi

Prof. Dr. Nurettin ARSLAN
Prof. Dr. Turan TAKAOĞLU
Prof. Dr. Onur ÖZBEK
Doç.Dr. Göksel SAZCI
Doç.Dr. Ekin KOZAL

 
Burs Komisyonu Prof. Dr. Nurettin ARSLAN
Prof. Dr. Turan TAKAOĞLU
Prof. Dr.  Onur ÖZBEK
 
Staj Komisyonu Prof. Dr. Nurettin ARSLAN
Dr. Öğr. Üyesi Veysel TOLUN
Dr. A. Onur BAMYACI 
 
Yatay Geçiş Komisyonu Prof. Dr. Nurettin ARSLAN
Prof. Dr. Turan TAKAOĞLU
Prof. Dr.  Onur ÖZBEK
 
Yatay Geçiş İntibak Sorumlusu Dr. A. Onur BAMYACI  aobamyacicomu.edu.tr
YÖK Kurum Koordinatörü (Lisans-Lisansüstü) Dr. A. Onur BAMYACI  aobamyacicomu.edu.tr
Bölüm WEB Sayfası Sorumlusu Dr. A. Onur BAMYACI  aobamyacicomu.edu.tr

Sınav Program/BYS Sorumlusu (Lisans)

Asil: Arş.Gör. Mehmet AYAZ 

Yedek: Arş.Gör. Murat AY  

mehmetayazcomu.edu.tr

murataycomu.edu.tr

Ders Planı/Ders Atama/OBS Sorumlusu (Lisans)

Asil: Arş.Gör.  Ömer Can YILDIRIM  

Yedek: Arş.Gör.Nurettin BATARAY 

omercomu.edu.tr

nbataraycomu.edu.tr

Ders Programı/BYS Sorumlusu (Lisans)

Asil: Arş.Gör. Nurettin BATARAY 

Yedek: Arş.Gör.Ömer Can YILDIRIM  

nbataraycomu.edu.tr

omercomu.edu.tr

Lisansüstü Ders Programları ve  

Ders Atama Sorumlusu

Asil: Arş.Gör. Murat AY  

Yedek: Arş.Gör. Caner BAKAN 

murataycomu.edu.tr

canerbakancomu.edu.tr

Bölüm Faaliyet Koordinatörü

(Enformatik, Faaliyet İstatistikleri)

Asil: Arş.Gör. Meral MUTLU 

Yedek: Arş.Gör. Nurettin BATARAY 

meralmutlucomu.edu.tr

nbataraycomu.edu.tr

Topluluk Koordinatörü

Arş.Gör. Mehmet AYAZ  

mehmetayazcomu.edu.tr 

İlgili kişi ile e-posta ile iletişime geçmeniz işlerin daha  hızlı ve sağlıklı yürütülmesine olanak sağlayacaktır.

Asil sorumluların akademik vb. izinlerinde yerine yedek sorumlu bakmaktadır.